Sekretess & Säkerhet

Personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig, såsom namn, adress, personnummer och e-postadress. Uppgifterna är nödvändiga för att säkerställa leveranserna till dig, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment och vid eventuell kreditprövning. Gustaf Mellbin AB är personuppgiftsansvarig för behandlingar av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Personuppgifterna kommer att hanteras av Gustaf Mellbin AB och enbart lämnas ut till våra samarbetspartners Klarna AB och DIBS Payment Services AB (publ). Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig eller begära att de ska korrigeras eller raderas. Genom att godkänna Gustaf Mellbin AB:s villkor samtycker du även till hanteringen av dina personuppgifter enligt ovanstående.

Cookies
Gustaf Mellbins internetbutik använder sig av cookies, en textfil som sparas på besökarens dator och används för kommunikation mellan webbläsaren på besökarens dator och internetbutikens webbserver. Textfilen kan när som helst tas bort och de flesta webbläsare har funktioner för detta. Du kan också avaktivera godkännandet av cookies i din webbläsare men då kan du inte handla i internetbutiken. Gustaf Mellbin AB använder cookies för att anpassa webbplatsen efter din användarprofil